Μανουήλ Πανσέληνος,Πρωτάτον Αθως, 13ος αι

Пишите! / Please write!